aktiva
passiva
Bezeichnung 1.1. 31.12.
152Kurzfristige Verbindlichkeiten 84.770 468.037
152Kurzfristige Verbindlichkeiten 468.037 144.838
152Kurzfristige Verbindlichkeiten 144.838 165.768
Summe