aktiva
passiva
Bezeichnung 1.1. 31.12.
113Kurzfristige Forderungen 53.832 35.325
115Liquide Mittel 250.601 621.187
113Kurzfristige Forderungen 35.325 29.516
115Liquide Mittel 621.187 457.022
113Kurzfristige Forderungen 29.516 72.094
115Liquide Mittel 355.479 402.083
113Kurzfristige Forderungen 72.094 44.021
115Liquide Mittel 192.007 338.863
Summe