aktiva
passiva
Bezeichnung 1.1. 31.12.
113Kurzfristige Forderungen 2.544 3.449
115Liquide Mittel 396.584 590.162
113Kurzfristige Forderungen 3.449 5.803
115Liquide Mittel 590.162 795.809
113Kurzfristige Forderungen 5.803 12.311
115Liquide Mittel 795.809 421.866
113Kurzfristige Forderungen 12.311 4.006
115Liquide Mittel 421.866 97.724
Summe